Història

El XI Curs Internacional de Direcció d’Orquestra, Antoni Ros Marbà edició 2017, té el seu origen en les vuit edicions, realitzades en deu anys del Curs Internacional de Direcció d’orquestra, a la ciutat d’Igualada, des de l’any 1999 al 2009, i a la edició de l’any 2015 realitzada a la ciutat d’Hospitalet de Llobregat amb el recolzament de l’Ajuntament de la ciutat, tenint sempre al capdevant del projecte, el director català , Antoni Ros Marbà. Comptant sempre amb una orquestra professional com a orquestra pilot, i un equip organitzatiu eficient, que allotjava un volum d’alumnat de, al voltant de 120 persones de tota Europa, Nord i Llatinoamèrica.