Destinataris

Aquesta temporada 2018, presentem la XII edició del “Curs Internacional de Direcció d’Orquestra, Antoni Ros Marbà”, amb la seguretat que, com els anteriors edicions, podrà respondre a les expectatives de directors i estudiants de direcció de tot arreu.

L’objectiu del Curs, és completar la formació de joves professionals i estudiants avançats, tot posant al seu abast l’oportunitat de poder efectuar pràctiques amb una orquestra professional i treballar amb un director de prestigi internacional com el mestre Antoni Ros Marbà.

 

ALUMNES:

Alumnes actius: Podran inscriure’s com alumnes actius els directors i estudiants de música avançats, els quals participaran en tot el treball del curs amb la possibilitat de realitzar pràctiques amb les orquestres oficials del curs.

Alumnes oients: Podrà inscriure’s públic oient qualsevol persona interessada en ampliar els seus coneixements musicals. La inscripció es podrà fer per tot el curs o per sessions diàries.

 

PLA DE TREBALL:

Classes teòriques: Exposició dels principis bàsics de la tècnica de direcció.

Classes pràctiques: El treball pràctic amb l’orquestra professional es farà combinat amb les sessions teòriques.

 

PROVES: Les proves tenen com a objectiu el coneixement del nivell de preparació dels alumnes inscrits.

 

CERTIFICATS: l’ESMUC lliurarà Certificat Acadèmic d’assistència al curs.