Història

El XII Curs Internacional de Direcció d’Orquestra, Antoni Ros Marbà edició 2018, té el seu origen en les vuit edicions, realitzades en deu anys del Curs Internacional de Direcció d’orquestra, a la ciutat d’Igualada, des de l’any 1999 al 2009, i les edicions de 2015, a l’Hospitalet i 2016 i 2017, a Sant Cugat del Vallés. Sempre al capdevant del projecte, el director català, Antoni Ros Marbà. Comptant sempre amb una orquestra professional com a orquestra pilot, i un equip organitzatiu eficient, que allotjava un volum d’alumnat de, al voltant de 120 persones de tota Europa i Llatinoamèrica.